Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.31

Шинэчлэгдсэн: 2023-12-10 10:35:54

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ТӨВИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2023 ОНЫ  10 ДУГААР САРЫН 31-НЫ ӨДӨР

(24 ЦАГИЙН ДУНДЖААР)

Сүхбаатар аймгийн төвийн агаарын чанарын түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, PM2.5 тоосонцрын агууламжийг тодорхойллоо.

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.12.07 2023-12-08 1970-01-01 2
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.12.06 2023-12-07 1970-01-01 4
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.12.05 2023-12-06 1970-01-01 3
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.12.04 2023-12-05 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.12.01 2023-12-04 1970-01-01 6
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.30 2023-12-01 1970-01-01 7
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.29 2023-11-30 1970-01-01 7
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.28 2023-11-29 1970-01-01 7
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.27 2023-11-28 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.24 2023-11-27 1970-01-01 7
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.23 2023-11-24 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.22 2023-11-23 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.21 2023-11-22 1970-01-01 16
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.20 2023-11-21 1970-01-01 13
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.17 2023-11-20 1970-01-01 11
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.15 2023-11-16 1970-01-01 11
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.13 2023-11-15 1970-01-01 11
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.10 2023-11-13 1970-01-01 16
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.09 2023-11-10 1970-01-01 17
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.08 2023-11-09 1970-01-01 18
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.07 2023-11-08 1970-01-01 23
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.06 2023-11-07 1970-01-01 17
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.03 2023-11-06 1970-01-01 22
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.02 2023-11-03 1970-01-01 29
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.11.01 2023-11-02 1970-01-01 37
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.30 2023-11-01 1970-01-01 33
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.27 2023-10-30 1970-01-01 39
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.26 2023-10-27 1970-01-01 39
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.25 2023-10-26 1970-01-01 42
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.24 2023-10-25 1970-01-01 30
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.23 2023-10-24 1970-01-01 33
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.20 2023-10-23 1970-01-01 35
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.19 2023-10-20 1970-01-01 29
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.18 2023-10-19 1970-01-01 35
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.17 2023-10-18 1970-01-01 31
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.16 2023-10-17 1970-01-01 30
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.13 2023-10-16 1970-01-01 36
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.09 2023-10-10 1970-01-01 35
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.06 2023-10-09 1970-01-01 31
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.05 2023-10-06 1970-01-01 31
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.04 2023-10-05 1970-01-01 43
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.03 2023-10-04 1970-01-01 21
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.10.02 2023-10-03 1970-01-01 20
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.29 2023-10-02 1970-01-01 31
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.28 2023-09-29 1970-01-01 21
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.27 2023-09-28 1970-01-01 28
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.26 2023-09-27 1970-01-01 27
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.25 2023-09-26 1970-01-01 28
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.22 2023-09-25 1970-01-01 22
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.21 2023-09-22 1970-01-01 45
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.20 2023-09-21 1970-01-01 20
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.19 2023-09-20 1970-01-01 27
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.18 2023-09-19 1970-01-01 28
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.15 2023-09-18 1970-01-01 26
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.14 2023-09-15 1970-01-01 29
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.13 2023-09-14 1970-01-01 30
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.09.12 2023-09-13 1970-01-01 28
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.08 2023-09-12 1970-01-01 35
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.11 2023-09-12 1970-01-01 32
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.07 2023-09-08 1970-01-01 32
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.06 2023-09-07 1970-01-01 27
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.05 2023-09-06 1970-01-01 33
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.04 2023-09-05 1970-01-01 29
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.9.01 2023-09-04 1970-01-01 28
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.20 2023-07-21 1970-01-01 55
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.19 2023-07-20 1970-01-01 54
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.18 2023-07-19 1970-01-01 37
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.17 2023-07-18 1970-01-01 36
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.07 2023-07-17 1970-01-01 50
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.06 2023-07-07 1970-01-01 40
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.05 2023-07-06 1970-01-01 42
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.04 2023-07-05 1970-01-01 51
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.7.03 2023-07-04 1970-01-01 43
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.30 2023-07-03 1970-01-01 35
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.29 2023-06-30 1970-01-01 75
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.28 2023-06-29 1970-01-01 58
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.15 2023-06-16 1970-01-01 70
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.06.13 2023-06-14 1970-01-01 52
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.12 2023-06-13 1970-01-01 43
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.09 2023-06-12 1970-01-01 44
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.08 2023-06-09 1970-01-01 41
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.07 2023-06-08 1970-01-01 50
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.06 2023-06-07 1970-01-01 44
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.6.05 2023-06-06 1970-01-01 63
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.06.02 2023-06-05 1970-01-01 39
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.31 2023-06-02 1970-01-01 53
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.25 2023-05-26 1970-01-01 153
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.22 2023-05-23 1970-01-01 62
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.19 2023-05-22 1970-01-01 44
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.18 2023-05-19 1970-01-01 42
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.17 2023-05-18 1970-01-01 54
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.16 2023-05-17 1970-01-01 50
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.15 2023-05-16 1970-01-01 41
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.12 2023-05-15 1970-01-01 41
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.10 2023-05-11 1970-01-01 82
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.08 2023-05-10 1970-01-01 56
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.09 2023-05-10 1970-01-01 43
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.05 2023-05-08 1970-01-01 56
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.04 2023-05-05 1970-01-01 34
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.03 2023-05-04 1970-01-01 62
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.02 2023-05-03 1970-01-01 79
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.5.01 2023-05-02 1970-01-01 95
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.28 2023-05-01 1970-01-01 57
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.27 2023-04-28 1970-01-01 48
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.26 2023-04-27 1970-01-01 51
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.25 2023-04-26 1970-01-01 52
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.24 2023-04-25 1970-01-01 53
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.21 2023-04-24 1970-01-01 45
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.20 2023-04-21 1970-01-01 51
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.19 2023-04-20 1970-01-01 66
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.18 2023-04-19 1970-01-01 40
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.17 2023-04-18 1970-01-01 49
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.14 2023-04-17 1970-01-01 42
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.12 2023-04-14 1970-01-01 45
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.13 2023-04-14 1970-01-01 43
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.11 2023-04-12 1970-01-01 61
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.10 2023-04-11 1970-01-01 60
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.07 2023-04-10 1970-01-01 45
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.06 2023-04-07 1970-01-01 40
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.05 2023-04-06 1970-01-01 35
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.04 2023-04-05 1970-01-01 48
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.4.03 2023-04-04 1970-01-01 49
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.31 2023-04-03 1970-01-01 40
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.30 2023-03-31 1970-01-01 47
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.29 2023-03-30 1970-01-01 66
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.28 2023-03-29 1970-01-01 63
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.27 2023-03-28 1970-01-01 68
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.24 2023-03-27 1970-01-01 45
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.23 2023-03-24 1970-01-01 75
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.22 2023-03-23 1970-01-01 63
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.21 2023-03-22 1970-01-01 49
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.20 2023-03-21 1970-01-01 78
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.17 2023-03-20 1970-01-01 64
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.16 2023-03-17 1970-01-01 61
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.15 2023-03-16 1970-01-01 61
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.14 2023-03-15 1970-01-01 57
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.13 2023-03-14 1970-01-01 67
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.10 2023-03-13 1970-01-01 55
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.09 2023-03-10 1970-01-01 66
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.07 2023-03-09 1970-01-01 62
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.06 2023-03-07 1970-01-01 50
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.03 2023-03-06 1970-01-01 75
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.02 2023-03-03 1970-01-01 55
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.01 2023-03-02 1970-01-01 45
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.28 2023-03-01 1970-01-01 75
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.27 2023-02-28 1970-01-01 110
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.24 2023-02-27 1970-01-01 60
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.20 2023-02-24 1970-01-01 79
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.17 2023-02-20 1970-01-01 70
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.16 2023-02-17 1970-01-01 76
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.15 2023-02-16 1970-01-01 53
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.14 2023-02-15 1970-01-01 47
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.13 2023-02-14 1970-01-01 57
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.10 2023-02-13 1970-01-01 49
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.09 2023-02-10 1970-01-01 47
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.08 2023-02-09 1970-01-01 67
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.07 2023-02-08 1970-01-01 84
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.6 2023-02-07 1970-01-01 64
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.3 2023-02-06 1970-01-01 84
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.2 2023-02-03 1970-01-01 52
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.1 2023-02-02 1970-01-01 69
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.31 2023-02-01 1970-01-01 66
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.30 2023-01-31 1970-01-01 51
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.27 2023-01-30 1970-01-01 56
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.26 2023-01-27 1970-01-01 58
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.25 2023-01-26 1970-01-01 64
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.24 2023-01-25 1970-01-01 67
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.23 2023-01-24 1970-01-01 67
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.20 2023-01-23 1970-01-01 48
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.19 2023-01-20 1970-01-01 61
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.18 2023-01-19 1970-01-01 85
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.17 2023-01-18 1970-01-01 55
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.16 2023-01-17 1970-01-01 61
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.13 2023-01-16 1970-01-01 64
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.12 2023-01-13 1970-01-01 65
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.11 2023-01-12 1970-01-01 56
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.10 2023-01-11 1970-01-01 286
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.09 2023-01-10 1970-01-01 62
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.06 2023-01-09 1970-01-01 90
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.05 2023-01-06 1970-01-01 61
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.4 2023-01-05 1970-01-01 66
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.03 2023-01-04 1970-01-01 76
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.02 2023-01-03 1970-01-01 77
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.30 2023-01-02 1970-01-01 52
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.28 2022-12-30 1970-01-01 63
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.27 2022-12-28 1970-01-01 111
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.26 2022-12-27 1970-01-01 60
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.23 2022-12-26 1970-01-01 62
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.22 2022-12-23 1970-01-01 83
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.21 2022-12-22 1970-01-01 86
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.20 2022-12-21 1970-01-01 233
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.19 2022-12-20 1970-01-01 84
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.16 2022-12-19 1970-01-01 227
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.15 2022-12-16 1970-01-01 247
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.14 2022-12-15 1970-01-01 92
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.13 2022-12-14 1970-01-01 125
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.12 2022-12-13 1970-01-01 71
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.09 2022-12-12 1970-01-01 107
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.08 2022-12-09 1970-01-01 89
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.07 2022-12-08 1970-01-01 63
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.22-2022.12.1/ 2022-12-02 1970-01-01 96
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.15-2022.1.24/ 2022-11-25 1970-01-01 99
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.10-2022.11.17/ 2022-11-18 1970-01-01 91
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.03-2022.11.10/ 2022-11-11 1970-01-01 121
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.26-2022.11.03/ 2022-11-04 1970-01-01 328
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.21-2022.10.28/ 2022-11-01 1970-01-01 84
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.12-2022.10.20/ 2022-10-21 1970-01-01 76
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.7-2022.10.13/ 2022-10-14 1970-01-01 108
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.30-2022.10.6/ 2022-10-07 1970-01-01 133
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.9.23-2022.9.30/ 2022-09-30 1970-01-01 115
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.16-2022.9.22/ 2022-09-23 1970-01-01 204
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.9-2022.9.15/ 2022-09-16 1970-01-01 176
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.2-2022.9.9/ 2022-09-09 1970-01-01 104
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.8.26-2022.9.1/ 2022-09-02 1970-01-01 114
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.8.19-2022.8.25/ 2022-08-26 1970-01-01 225
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.8.12-18 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-08-23 1970-01-01 159
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.8.5-12 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-08-12 1970-01-01 164
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.29-8.5 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-08-05 1970-01-01 199
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.22-28 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-29 1970-01-01 189
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.15-21 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-22 1970-01-01 141
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.1-7 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-08 1970-01-01 156
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.24-30 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-01 1970-01-01 179
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.17-24 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-24 1970-01-01 255
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.10-16 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-17 1970-01-01 198
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.3-9 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-10 1970-01-01 281
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.5.27-2022.6.3 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-09 1970-01-01 209
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.4.29-2022.5.5 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-05-06 1970-01-01 207
2020 ОНЫ АГААР БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НЭГДСЭН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН 2021-11-24 1970-01-01 546
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2021 оны 1-10 сарын агаарын чанарын мэдээ 2021-11-19 1970-01-01 695
2020оны агаарын чанарын тайлангийн хэсгээс 2020-12-17 1970-01-01 784
2019 оны Сүхбаатар аймгийн агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллогын тайлан 2020-12-08 1970-01-01 920
2020 оны 11-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 602
2020 оны 10-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 247
2020 оны 9-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 320
2020 оны 8-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 386
2020 оны 7 дугаар сарын 8-наас 20-ныг хүртэлх мэдээ 2020-07-21 1970-01-01 277
2020 оны 06-р сарын 15-наас 22-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-06-22 1970-01-01 367
2020 оны 04-р сарын 21-нээс 28-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-04-28 1970-01-01 356
2020 оны 04-р сарын 13-наас 20-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-04-21 1970-01-01 283
2020 оны 04-р сарын 01-ээс 09-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-04-09 1970-01-01 498
2018 ОНД АГААРЫН БОХИРДЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НЭГДСЭН ТОО БҮРТГЭЛ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2019-01-03 1970-01-01 1765