Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Бороо шиврэнэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Түр зуурын бороо
9м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
18 64
O
CF
Бороо
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Түр зуурын бороо
11м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Бороо шиврэнэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Түр зуурын бороо
7м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Бороо
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бороо
8м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Түр зуурын бороо
10м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо шиврэнэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Түр зуурын бороо
11м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бороо
6м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
18 64
O
CF
Бороо
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Түр зуурын бороо
10м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Түр зуурын бороо
6м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бороо шиврэнэ
9м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Түр зуурын бороо
9м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Түр зуурын бороо
8м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Түр зуурын бороо
9м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
19 66
O
CF
Бороо шиврэнэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Түр зуурын бороо
8м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бороо
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Түр зуурын бороо
7м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Түр зуурын бороо
7м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бороо шиврэнэ
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бороо шиврэнэ
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Түр зуурын бороо
6м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо шиврэнэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бороо шиврэнэ
7м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Түр зуурын бороо
6м/с

Бямба

2019-06-29
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
хасах