Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Сүхбаатар сум (Харуул: Сүхбаатар)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Даваа

2021-03-08
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-03-09
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2021-03-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-03-11
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2021-03-12
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах