Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Ням

2020-06-07
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
15 59
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
12м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Ням

2020-06-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Ням

2020-06-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Ням

2020-06-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Ням

2020-06-07
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Ням

2020-06-07
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Ням

2020-06-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Ням

2020-06-07
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Сүхбаатар сум (Харуул: Сүхбаатар)

Ням

2020-06-07
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Ням

2020-06-07
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
15 59
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Ням

2020-06-07
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Ням

2020-06-07
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
16 60
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Ням

2020-06-07
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Даваа

2020-06-08
Шөнө
16 60
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Аянга цахилгаантай аадар бороо
9м/с

Мягмар

2020-06-09
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-06-11
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах