Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Сүхбаатар сум (Харуул: Сүхбаатар)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бороо
13м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Мягмар

2023-06-06
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах