Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
2м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
2м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
2м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
2м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Сүхбаатар сум (Харуул: Сүхбаатар)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлэрхэг
2м/с

Ням

2020-02-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2020-02-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах