Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Сүхбаатар сум (Харуул: Сүхбаатар)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Ням

2023-02-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-02-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах