Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Ням

2019-08-25
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо
10м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Ням

2019-08-25
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
2м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
9 48
O
CF
Бороо
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Ням

2019-08-25
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
2м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бороо
12м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Ням

2019-08-25
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бороо
10м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бороо
11м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Ням

2019-08-25
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
7м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бороо
11м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бороо
11м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Ням

2019-08-25
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бороо
13м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бороо
11м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
13м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Ням

2019-08-25
Шөнө
13 55
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
10 50
O
CF
Бороо
10м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Ням

2019-08-25
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
2м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бороо
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Сүхбаатар сум (Харуул: Сүхбаатар)

Ням

2019-08-25
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бороо
12м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Ням

2019-08-25
Шөнө
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
2м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
14м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
13 55
O
CF
Бороо
8м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Ням

2019-08-25
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бороо
14м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бороо
10м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Ням

2019-08-25
Шөнө
13 55
O
CF
Бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
5м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
13м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Ням

2019-08-25
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бороо
12м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Пүрэв

2019-08-29
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах