Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар - Баруун-Урт хот (Станц: Баруун-Урт)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Эрдэнэцагаан сум (Станц: Эрдэнэцагаан)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Баяндэлгэр сум (Станц: Баяндэлгэр)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Дарьганга сум (Станц: Дарьганга)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Асгат сум (Харуул: Асгат)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Мөнххаан сум (Харуул: Мөнххаан)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Сүхбаатар - Наран сум (Харуул: Наран)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сүхбаатар - Онгон сум (Харуул: Онгон)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сүхбаатар - Сүхбаатар сум (Харуул: Сүхбаатар)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Түвшинширээ сум (Харуул: Түвшинширээ)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Түмэнцогт сум (Харуул: Түмэнцогт)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Уулбаян сум (Харуул: Уулбаян)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Сүхбаатар - Халзан сум (Харуул: Халзан)

Мягмар

2022-05-17
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-05-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-05-19
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2022-05-20
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2022-05-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах