Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баруун-Урт (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.18 8 0.022 0.003 0.112
2019.6.18 20 0.068 0.014 -
2019.6.19 8 0.045 0.019 -
2019.6.19 20 0.026 0.01 -
2019.6.20 8 0.042 0.004 -
2019.6.20 20 0.048 0.003 -
2019.6.21 8 0.017 0.002 0.114
2019.6.21 20 0.037 0.003 -
2019.6.24 8 0.02 0.002 -
2019.6.24 20 0.019 0.002 -
2019.6.25 8 0.011 0.001 0.143