Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баруун-Урт (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2020.1.6 14 0.042 0.007 -
2020.1.6 20 0.06 0.002 -
2020.1.7 8 0.042 0.004 0.008
2020.1.7 14 0.026 0.004 -
2020.1.7 20 0.044 0.007 -
2020.1.8 8 0.055 0.005 -
2020.1.8 14 0.057 0.002 -
2020.1.8 20 0.047 0.01 -
2020.1.9 8 0.059 0.006 -
2020.1.9 14 0.062 0.003 -
2020.1.9 20 0.049 0.009 -
2020.1.10 8 0.058 0.004 0.011
2020.1.10 14 0.04 0.003 -
2020.1.10 20 0.047 0.007 -
2020.1.13 8 0.053 0.009 -