Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баруун-Урт (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.11 8 0.035 0.005 0.064
2019.10.11 14 0.028 0.006 -
2019.10.11 20 0.04 0.007 -
2019.10.14 8 0.052 0.005 -
2019.10.14 14 0.021 0.003 -
2019.10.14 20 0.028 0.004 -
2019.10.15 8 0.032 0.007 0.105
2019.10.15 14 0.016 0.005 -
2019.10.15 20 0.023 0.012 -
2019.10.16 8 0.025 0.029 -
2019.10.16 14 0.013 0.006 -
2019.10.16 20 0.021 0.009 -
2019.10.17 8 0.053 0.034 -
2019.10.17 14 0.013 0.005 -
2019.10.17 20 0.036 0.021 -
2019.10.18 8 0.049 0.034 0.188