Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баруун-Урт (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2020.1.8 8 0.055 0.005 -
2020.1.8 14 0.057 0.002 -
2020.1.8 20 0.047 0.01 -
2020.1.9 8 0.059 0.006 -
2020.1.9 14 0.062 0.003 -
2020.1.9 20 0.049 0.009 -
2020.1.10 8 0.058 0.004 0.011
2020.1.10 14 0.04 0.003 -
2020.1.10 20 0.047 0.007 -
2020.1.13 8 0.053 0.009 -
2020.1.13 14 0.026 0.002 -
2020.1.13 20 0.051 0.005 -
2020.1.14 8 0.042 0.008 0.007
2020.1.14 14 0.017 0.003 -
2020.1.14 20 0.033 0.005 -
2020.1.15 8 0.037 0.003 -