Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баруун-Урт (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.9 8 0.024 0.002 0.002
2019.8.9 20 0.027 0.002 -
2019.8.12 8 0.049 0.002 -
2019.8.12 20 0.036 0.002 -
2019.8.13 8 0.038 0.002 0.018
2019.8.13 20 0.039 0.002 -
2019.8.14 8 0.027 0.002 -
2019.8.14 20 0.052 0.002 -
2019.8.15 8 0.038 0.001 -
2019.8.15 20 0.027 0.002 -
2019.8.16 8 0.024 0.001 0.006