Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Баруун-Урт хотын 2022 оны 5 сарын 5-аас 2022 оны 5 сарын 14-ны агаарын чанарын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-17 04:55:09

Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2022 оны 5 дугаар сарын 5-ээс 5 дугаар сарын 14-ний өдөр/

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын  агаарын чанарыг агаар дахь агаар бохирдуулах бодис болох  азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, -ы агууламжийг тодорхойллоо. Агаарын чанарын шинжилгээний  үр дүнг  MNS4585-2016 стандарттай харьцуулан үзүүллээ. 

Азотын давхар ислийн 7 хоногийн дундаж агууламж 23мкг/м3, нэг удаагийн хамгийн их агууламж нь V/ ны өдөр 28мкг/мажиглагдсан ба  MNS4585-2016 стандарттай харьцуулахад давсан тохиолдол гараагүй байна. 

PM10 тоосонцорын 7 хоногийн дундаж агууламж  19мкг/м3, нэг удаагийн хамгийн их агууламж нь V/9-ний өдөр 30мкг/м3 , PM2.5 тоосонцорын 7 хоногийн дундаж агууламж  17мкг/м3, нэг удаагийн хамгийн их агууламж нь V/9-ний өдөр 26мкг/м3  ажиглагдсан ба  MNS4585-2016 стандарттай харьцуулахад давсан тохиолдол гараагүй байна. 

Баруун-Урт хотын агаарын чанарын 2022 оны 5 дүгээр сарын 5-нээс 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн агууламжийг 2021 оны мөн үеийн агууламжтай харьцуулан доорх графикаар үзүүллээ.