> Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа

2020 оны цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа

Шинэчлэгдсэн: 2021-09-19 04:43:55

2020 оны тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа 4 дүгээр сарын 01-нд эхэлж цаг агаарын нөхцөл, процесс бүрдсэн үед цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх “Шарга бороо 1, 2, 3” экспедицүүд 7 удаа хээрийн ажиллагаанд гарч 46 ширхэг пуужин зарцуулсан байна. Үүнээс ажилласан байршилаар нь авч үзвэл отор болон бэлчээрийн бүс нутгийн зуншлага сайжируулах зорилгоор Халзан суманд 5 ш, Баяндэлгэр суманд 8 ш, Уулбаян суманд 9 ш, Түмэнцогт суманд 4 ш, Сүхбаатар суманд 3 ш, Мөнххаан суманд 5 ш, Түвшинширээ суманд 4 ш, Асгат суманд 3 ш, Эрдэнэцагаан 3 ш  пуужин тус тус харваж тунадас нэмэгдүүлэн ажилласан байна. Үүний үр дүнд Сүхбаатар аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 86.5%д нь явж нөлөөлөх ажиллагаа хийж 5-р сард олон жилийн дунджаар орох тунадасыг 495.3мм буюу 34.2%  нэмэгдүүлж оруулсан байна.