Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Баруун уртын голын алгаас (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.6 0.6 0.0 109.7 23.4 108.6 356.1 0.0
2014 16.0 0.0 0.0 157.2 26.0 53.0 526.3 0.1
2016 16.4 0.7 0.0 195.5 27.0 32.5 551.2 0.0
Петровис ШТС (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.6 0.6 0.0 118.8 26.5 107.4 209.0 0.0
2014 20.2 0.3 0.0 181.7 26.8 30.5 407.9 0.5
2016 22.3 0.5 0.0 193.0 26.0 38.7 434.1 0.0
Төвлөрсөн хогийн цэг (Сүхбаатар - Баруун-Урт хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.7 0.0 0.0 88.4 21.9 342.4 531.6 2.8
2014 15.8 0.0 0.0 148.8 29.0 79.8 666.5 3.0
2016 24.9 0.7 24.8 207.0 25.0 34.9 424.7 3.4