Мэдээлэл > Мэдээ, мэдээлэл

Үйлчилгээний http://sukhbaatar.tsag-agaar.gov.mn/ веб сайтаар болон цаасан хэлбэрээр үнэ төлбөргүй төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа үйлчилгээний ажлын жагсаалт:

Шинэчлэгдсэн: 2022-12-07 14:30:19

Үйлчилгээний http://sukhbaatar.tsag-agaar.gov.mn/ веб сайтаар болон цаасан хэлбэрээр үнэ төлбөргүй төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа үйлчилгээний ажлын жагсаалт:

-Анхааруулах, сэрэмжлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх мэдээ

-Цаг уурын аюултай үзэгдлийн мэдээ

-Хагас хоногийн урьдчилсан мэдээ

-1 хоногийн тойм мэдээ

-1 хоногийн урьдчилсан мэдээ

-3 хоногийн видео мэдээ

-5 хоногийн зурган мэдээ

-5 хоногийн бичвэр урьдчилсан мэдээ

-7 хоногийн тойм мэдээ

-7 хоногийн урьдчилсан мэдээ

-10 хоногийн тойм мэдээ

-ХАА-н цаг уурын улирлын тойм мэдээ

-Сарын тойм болон урьдчилсан мэдээ,

-Улиралын тойм мэдээ

-Бэлчээрийн даац багтаамжийн мэдээ

-Түймэрийн зурган мэдээ

-Ургамалжилтын зурган мэдээ

-Цасан бүрхэцийн зурган мэдээ

-ХАА-н ажиглалтын мэдээ

-Цаг уурын ажиглалтын мэдээ

-Цаг уурын ажиглалтын автомат станцын 15 минут тутмын мэдээ

-Орчны шинжилгээний мэдээ

-Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны мэдээ

-Байгууллагын цаг үеийн мэдээлэл, төсөв санхүүгийнил тод байдал

-Цаг агаарын байдлын тодорхойлолт

-Усны мэдээ

-Уур амьсгал, эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээлүүд зэрэг 26 төрлийн цаг агаарын мэдээг өдөр бүр шинэчлэн ард иргэд, аж ахуйн нэгжид веб сайтаар болон мэдээллийн самбараар байна. Тухайн жагсаалтыг http://sukhbaatar.tsag-agaar.gov.mn/ цахим хуудасны заавар журам холбоосонд байршуулсан байна.