Эрдэнэцааган суманд ЦАЗНөлөөлөх экспедиц байгуулагдав

Эрдэнэцааган суманд ЦАЗНөлөөлөх экспедиц байгуулагдав

ЦУОШГазрын даргын 2019 оны 04-р сарын 02-ны өдрийн А/73 дугаар тушаалаар хуурайшилт, ган цөлжилтөд өртөж буй Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх “Шарга бороо-3” экспидици байгуулагдсан.

“Шарга бороо-3” экспедици нь тал хээрийн түймэр гарах эрсдэлтэй болон бэлчээрийн талбайн чийгийг нэмэгдүүлж, ургамлын ургалтыг тэтгэх, хуурайшилт, ган цөлжилтийн нөлөөг бууруулж ажиллах зориулалттай юм. “Шарга бороо-3” экспедициийг байгуулахад ЦУОШГазраас 5 сая төгрөг зарцуулсан байна.