2018 оны 12 дугаар сарын агаарын чанарын мэдээ

2018 оны 12-р сарын агаарын чанарын мэдээ

Агаарын чанар:                                              Цэвэр

Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл:      Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй

 

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын агаарын чанарын харуулын 12-р сарын ажиглалтын дүнгээс үзэхэд агаар дахь хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.015 мг/м3, хамгийн их нь 0.029 мг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.031 мг/м3, хамгийн их нь 0.067 мг/м3, нийт тоосны дундаж агууламж 0.073 мг/м3, хамгийн их нь 5.400 мг/м3,  12 дугаар сарын дундаж агууламж хүлцэх агууламжаас даваагүй бол хамгийн их утга нь хүлцэх агууламжаас 54 дахин их гарсан байна. Агаар болон хөрсөн дээрхи цацрагийн түвшин фон түвшнээс даваагүй байна.