2019 оны 08-р сарын дунд арав хоногийн хөрсний чийгийн мэдээ

Хөрсний чийгийн мэдээ

2019 оны 08 дугаар сарын  18-ны байдлаар хөрсний 0-20, 0-50 см гүн дэх чийгийн нөөц Төмс тариалсан талбайн хувьд Баруун-Уртад хангалттай байна.