Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

2019 оны Ганга нуур, Дуут нуурын дундаж чанарын үзүүлэлтийг 2018 оны дундаж үзүүлэлттэй харьцуулсан мэдээлэл

Шинэчлэгдсэн: 2021-03-01 10:07:13

Дуут нуурын усны цахилгаан дамжуулах чанарын 2019 оны жилийн дундаж агууламж 2207,6мг/м3, өмнөх онтой харьцуулахад 371.2мг/м3-ээр өссөн, жинлэгдэх бодисын жилийн дундаж агууламж 320мг/м3 байгаа бол өмнөх оноос 3.5 дахин нэмэгдсэн, усны хатуулаг 2018 онд 10.1 хэмжээтэй байсан бол 2019 онд 11.4 буюу 1.3-аар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Ганга нуурын усны цахилгаан дамжуулах чанарын 2019 оны жилийн дундаж агууламж 8295.7мг/м3, өмнөх онтой харьцуулахад 575.1мг/м3-ээр өссөн, жинлэгдэх бодисын жилийн дундаж агууламж 392.8мг/м3 байгаа бол өмнөх оноос 4 дахин нэмэгдсэн, усны хатуулаг 2018 онд 11.9 хэмжээтэй байсан бол 2019 онд 13.7 буюу 1.8-аар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна.