Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

2018 онд баруун-урт голд хийсэн усны шинжилгээний мэдээлэл

Шинэчлэгдсэн: 2021-03-03 17:36:17

2018 онд Баруун-Урт голын усанд хийсэн  шинжилгээний 5 болон 7 дугаар сарын үзүүлэлтүүдийг доорх хүснэгт харуулав.

 

Сорьц авсан газар

 

PH

 

EC

 

Жинлэгдэх бодис

Ca

Mg

Хатуулаг

HCO3

Cl

мг/л

мг/л

мг/экв

мг/л

мг/экв

мг/экв

мг/л

мг/экв

мг/л

мг/экв

5

Баруун-Урт гол

8.73

829

15

47.1

2.35

34.3

2.82

5.17

427

7

49.6

1.44

7

Баруун-Урт гол

8.62

768

24.8

42.5

2.12

34.3

2.82

4.94

387.4

6.35

32.6

0.92

 

 

Сорьц авсан газар

 

SO4

NO2

NO3

NH4

P

Fe

F

Пич

Na+K

Эрдэсжилт

мг/л

мг/экв

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/экв

мг/л

5

Баруун-Урт гол

588.4

12.25

0.002

0.19

0.04

0.015

0.03

2.17

3

388.0

15.5

1534.4

7

Баруун-Урт гол

265.4

5.52

0.016

0.06

0.06

0.13

0.03

2.26

3.4

196.3

7.9

958.5

 

Баруун-Урт голын шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг 5 болон 7 дугаар саруудыг харьцуулахад 5 сард ерөнхий үзүүлэлтүүд их гарсан байна. Цаг агаарын өөрчлөлтөөс хамаараад 5 дугаар сард хур бороо багатай байсан бол 7 дугаар сарын сүүлийн 10 хоног хүртэл бороо орсон голын урсацын хэмжээ нь их байсантай холбоотой.