Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

2017 оны гадаргын усны мэдээлэл 9 сар

Шинэчлэгдсэн: 2021-04-15 11:54:33

2017 гадаргын усны мэдээ Ганга нуур, Оргихын булаг, Баян булаг, Сэтэрхийн шар худаг зэрэг жилд

                                           Сүхбаатар аймаг БОШЛаборатори 2017/09.28                                   
д/д Сорьц авсан газар Сар PH EC Жинлэгдэх бодис Ca Mg Хатуулаг HCO3 Cl SO4 NO2 NO3 NH4 P Fe F Пич Na+K Эрдэсжилт
          мг/л мг/л мг/экв мг/л мг/экв мг/экв мг/л мг/экв мг/л мг/экв мг/л мг/экв мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/экв мг/л
1 Ганга нуур 9.28 10.5 11.75ms 67.6 5.2 0.26 176.1 14.48 14.74 4056.5 66.5 1202.9 34.92 3037.1 63.23 0.005 2.49 1.57 0.116 0.22 1.68 118.4 3747.75 149.91 12225.6
2 Оргих булаг 9.28 9.74 1363µs 16.2 15 0.75 37.7 3.1 3.85 347.7 5.7 29.6 0.86 69.6 1.45 илрээгүй 0.78 0.01 0.072 илрээгүй 0.63 1.1 104 4.16 603.6
3 Баян булаг 9.28 9.06 608µs 92 40.9 2.04 24.8 2.04 4.08 314.2 5.15 14.8 0.43 36.3 0.76 0.01 41 6.11 0.029 0.24 0.09 36 56.5 2.26 487.5
4 Сэтэрхий шар худаг 9.28 8.55 1691µs 15.8 51.5 2.57 45 3.7 6.27 652.7 10.7 136.4 3.96 145.4 3.03 0.029 0.1 0.12 0.229 0.04 0.28 7.8 285.5 11.42 1316.5
                                                     
                                                     
        Шинжилгээ хийсэн:   БОШЛ-ын техникч Б.Саранцэцэг