Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Сүхбаатар аймаг гадаргын усны чанарын 2023 оны 6 дугаар сарын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2023-09-24 05:50:57

Сүхбаатар аймгийн 2023 оны 6 дугаар сарын гадаргын усны чанарын сарын тойм

  1. Гадаргын усны чанар

Сүхбаатар аймгийн усны чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу Ганга нуур, Дуут нуурын цэгүүдээс 2023 оны 6 сард дээж авч химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

Ганга, Дуут нуурын усны цахилгаан дамжуулах чанарын сарын өөрчлөлтийг 2022 оны 4-10, 2023 оны 6 дугаар сарын байдлаар Зураг 1-т харууллаа.

Зураг 1. Ганга нуур, Дуут нуурын усны цахилгаан дамжуулах чанар

2023 оны 6 дугаар сард Ганга нуурын усны цахилгаан дамжуулах чанар /ЦДЧ/ 5760мкСи/см, Дуут нуурын усны цахилгаан дамжуулах чанар /ЦДЧ/ 1072 мкСи/см байна.

Хүснэгт 1. Усны гол ионуудын агууламж

Харуул

Сар

Хатуулаг, мг-экв/л

Ca, мг/л

Mg, мг/л

K+Na, мг/л

SO4, мг/л

Cl, мг/л

HCO3, мг/л

Эрдэсжилт, мг/л

Ганга нуур

4

9.8

8.6

113.9

1090

302.7

471.5

2061.8

4048.5

Дуут нуур

4

4.94

37.7

37.2

105.8

14.6

48.6

457.5

701.4

Ганга нуур

5

12.54

11.8

145.3

1395.5

514.5

576.1

2526.1

5169.3

Дуут нуур

5

5.17

24.4

48

143

27.7

57.1

530.9

831.1

Ганга нуур

6

16.46

8.6

194.9

1714.3

576.7

656.5

3325.4

6476.4

Дуут нуур

6

6.35

19.6

65.3

189

4.1

64.5

732.2

1074.7

MNS4586:98

 

 

 

 

 

100

300

 

 

 

Ганга нуурын усны ерөнхий хатуулгыг А.Е.Посоховын ангиллаар авч үзэхэд 6 сард 16.46мг-экв/л “маш хатуу”,  Дуут нуурын ус 6 сард 6.35мг-экв/л “ хатуу” ангилалд орж байна.

Хүснэгт 2. Усны биогений нэгдлүүдийн агууламж

Харуул

Сар

Пич, мг/л

NH4, мг/л

NO3, мг/л

NO2, мг/л

P, мг/л

Ганга нуур

4

185.5

1.58

0.73

0.029

0.21

Дуут нуур

4

66

1.4

0.43

0.009

0.033

Ганга нуур

5

193.9

1.18

1.8

0.008

0.187

Дуут нуур

5

41.3

0.73

0.42

0.006

0.033

Ганга нуур

6

148.5

2.64

1.14

0.022

0.103

Дуут нуур

6

39.6

1.16

0.52

0.001

0.006

MNS4586:98

 

 

0.5

9

0.02

0.1

Ганга нуурын усны биогений нэгдлүүдийн агууламж Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүд ажиглагдаж байна. Аммонийн азотын агууламж ХА-аас 6 сард 5.28 дахин; фосфорын агууламж 6сард ХА-аас 1.03 дахин давсан бөгөөд Дуут нуурын усны аммонийн азотын агууламж 6 сард ХА-аас 1.04 дахин давсан ажиглагдаж байна.

Зураг 2. Аммоний азотын /NH4/ агууламж

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Сүхбаатар аймаг гадаргын усны чанарын 2023 оны 7 дугаар сарын мэдээ 2023-09-07 1970-01-01 11
Сүхбаатар аймаг гадаргын усны чанарын 2023 оны 8 дугаар сарын мэдээ 2023-09-07 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймаг хаягдал бохир усны чанарын 2023 оны 6 сарын тойм 2023-07-03 1970-01-01 33
Сүхбаатар аймаг гадаргын усны чанарын 2023 оны 5 дугаар сарын мэдээ 2023-06-02 1970-01-01 37
Сүхбаатар аймаг хаягдал бохир усны чанарын 2023 оны 5 сарын тойм 2023-06-02 1970-01-01 30
Сүхбаатар аймаг хаягдал бохир усны чанарын 2023 оны 4 сарын тойм 2023-05-05 1970-01-01 42
Сүхбаатар аймаг гадаргын усны чанарын 2023 оны 4 дугаар сарын мэдээ 2023-05-04 1970-01-01 34
Сүхбаатар аймаг хаягдал бохир усны чанарын 2023 оны 1 сарын тойм 2023-01-30 1970-01-01 84
Сүхбаатар аймаг хаягдал бохир усны чанарын 11 сарын тойм 2022-11-25 1970-01-01 85
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 10 сарын тойм мэдээ 2022-11-03 1970-01-01 343
Сүхбаатар аймаг гадаргын усны чанарын 2022 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-01 1970-01-01 104
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2022-09-30 1970-01-01 91
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 9 дугаар сарын төлөв байдал 2022-09-30 1970-01-01 102
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2022-08-08 1970-01-01 139
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2022-07-07 1970-01-01 168
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 4 дугаар сарын төлөв байдал 2022-06-09 1970-01-01 187
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2022-06-09 1970-01-01 194
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2021-11-29 1970-01-01 504
Дуут нуурын 2021 оны усны чанарын тайлан 2021-11-29 1970-01-01 464
Ганга нуурын 2021 оны усны чанарын мэдээ 2021-11-29 1970-01-01 723
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2021-10-08 1970-01-01 444
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 9 дугаар сарын төлөв байдал 2021-10-08 1970-01-01 366
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 4 дугаар сарын төлөв байдал 2021-08-13 1970-01-01 547
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2021-08-13 1970-01-01 574
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2021-08-13 1970-01-01 481
Сүхбаатар аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2021-08-13 1970-01-01 309
2020 оны Дуут нуурын 4-10 дугаар сарын чанарын индексийг өмнөх онтой харьцуулсан тайлан 2020-12-16 1970-01-01 396
2019 оны Ганга нуур, Дуут нуурын дундаж чанарын үзүүлэлтийг 2018 оны дундаж үзүүлэлттэй харьцуулсан мэдээлэл 2019-12-08 1970-01-01 578
2018 онд баруун-урт голд хийсэн усны шинжилгээний мэдээлэл 2018-10-22 1970-01-01 853
2018 оны Ганга,Дуут нуурын 4-9 дүгээр сарын усны гидрохимийн үзүүлэлтүүдийг харьцуулсан график мэдээлэл 2018-10-15 1970-01-01 688
2017 оны гадаргын усны мэдээлэл 9 сар 2017-12-05 1970-01-01 999
2014 оны гадаргын усны шинжилгээний дүн 2017-05-05 1970-01-01 1466
2015 оны гадаргын усны шинжилгээний дүн мэдээ 2017-05-05 1970-01-01 1345
2017 оны 4-р сарын Ганга, Дуут нуурын усны гидрохимийн үзүүлэлтийг 2016 оны 4-р сартай харьцуулан хүснэгтээр харуулав. 2017-05-04 1970-01-01 902
Ганга, Дуут нууруудын гадаргын усны шинжилгээний 2016 оны тайлан 2017-03-17 1970-01-01 820