Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Ганга, Дуут нууруудын гадаргын усны шинжилгээний 2016 оны тайлан

Шинэчлэгдсэн: 2021-04-21 23:26:00

Ганга,  Дуут нууруудын гадаргын усны шинжилгээний 2016 оны тайлан

Сүхбаатар аймгийн 2016 оны гадаргын усны шинжилгээний дүнгээс үзэхэд MNS 4586:1998 стандартаас

4-р сард нитритийн агууламж  Ганга нуур  1.75 дахин, аммони Ганга нуур 2,84 дахин , Дуут нуур 2,42дахин, эрдэс фосфор Ганга нуур 3.28 дахин, сульфат Ганга нуур 4,82 дахин,  фтор Ганга нуур 1,9 дахин, перманганатын исэлдэх чанар Ганга нуур 36,5 дахин , Дуут нуур 7,2 дахин

5-р сард нитритийн агууламж  Дуут нуур  1.25 дахин, аммони Ганга нуур 3,68 дахин , сульфат Ганга нуур 15,9 дахин,  эрдэс фосфор Ганга нуур 1,72 дахин, фтор Ганга нуур 1,6 дахин, перманганатын исэлдэх чанар Ганга нуур 28,1 дахин, Дуут нуур 5,1 дахин

6-р сард нитритийн агууламж  Ганга нуур  1,05 дахин, аммони Ганга нуур 1,84 дахин, сульфат Ганга нуур 18,9 дахин, фтор Ганга нуур 1,2 дахин,  перманганатын исэлдэх чанар Ганга нуур 11,0 дахин, Дуут нуур 4,7 дахин   

7-р сард аммони Ганга нуур 3,36 дахин, эрдэс фосфор Ганга нуур 2,19 дахин, сульфат Ганга нуур 22,4дахин, фтор Ганга нуур 1,1 дахин, перманганатын исэлдэх чанар Ганга нуур 12,9 дахин,

8-р сард аммони Ганга нуур 5,08 дахин, эрдэс фосфор Ганга нуур 3,78 дахин, сульфат Ганга нуур 67,9 дахин, фтор Ганга нуур 3,2 дахин,  перманганатын исэлдэх чанар Ганга нуур 28,1 дахин, Дуут нуур 3.4 дахин,

9-р сард аммони Дуут нуур 1.14 дахин, фтор Дуут нуур 1,1 дахин, перманганатын исэлдэх чанар Дуут нуур 6,0 дахин 

10-р сард нитритийн агууламж  Ганга нуур  8.8 дахин, Дуут нуур 4.9 дахин, аммони Ганга нуур 11,36 дахин , Дуут нуур 6,74 дахин, эрдэс фосфор Ганга нуур 11,4 дахин, Дуут нуур 5,29 дахин, сульфат Ганга нуур 13,5 дахин, фтор Ганга нуур 6,3 дахин, Дуут нуур 0,6 дахин, перманганатын исэлдэх чанар Ганга нуур 8,6 дахин, Дуут нуур 6,3 дахин тус тус давсан байна.