Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.27

Шинэчлэгдсэн: 2023-03-22 11:37:22

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ТӨВИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2023 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДӨР

(24 ЦАГИЙН ДУНДЖААР)

Сүхбаатар аймгийн төвийн агаарын чанарын түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, PM2.5 тоосонцрын агууламжийг тодорхойллоо. 2022 оны 2 сарын 20-ноос 6 сарын 20 хүртэл SO2ын багаж гэмтэлтэй байсан хэмжилт хийгдээгүй.           

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.23 2023-03-24 1970-01-01 5
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.22 2023-03-23 1970-01-01 4
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.21 2023-03-22 1970-01-01 3
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.20 2023-03-21 1970-01-01 5
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.17 2023-03-20 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.16 2023-03-17 1970-01-01 12
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.15 2023-03-16 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.14 2023-03-15 1970-01-01 14
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.13 2023-03-14 1970-01-01 12
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.10 2023-03-13 1970-01-01 8
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.09 2023-03-10 1970-01-01 11
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.07 2023-03-09 1970-01-01 12
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.06 2023-03-07 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.03 2023-03-06 1970-01-01 8
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.02 2023-03-03 1970-01-01 14
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.3.01 2023-03-02 1970-01-01 8
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.28 2023-03-01 1970-01-01 17
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.24 2023-02-27 1970-01-01 16
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.20 2023-02-24 1970-01-01 14
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.17 2023-02-20 1970-01-01 21
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.16 2023-02-17 1970-01-01 19
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.15 2023-02-16 1970-01-01 14
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.14 2023-02-15 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.13 2023-02-14 1970-01-01 15
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.10 2023-02-13 1970-01-01 8
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.09 2023-02-10 1970-01-01 9
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.08 2023-02-09 1970-01-01 10
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.07 2023-02-08 1970-01-01 20
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.6 2023-02-07 1970-01-01 13
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.3 2023-02-06 1970-01-01 20
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.2 2023-02-03 1970-01-01 15
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.2.1 2023-02-02 1970-01-01 17
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.31 2023-02-01 1970-01-01 19
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.30 2023-01-31 1970-01-01 14
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.27 2023-01-30 1970-01-01 15
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.26 2023-01-27 1970-01-01 13
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.25 2023-01-26 1970-01-01 16
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.24 2023-01-25 1970-01-01 18
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.23 2023-01-24 1970-01-01 15
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.20 2023-01-23 1970-01-01 11
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.19 2023-01-20 1970-01-01 22
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.18 2023-01-19 1970-01-01 21
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.17 2023-01-18 1970-01-01 18
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.16 2023-01-17 1970-01-01 13
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.13 2023-01-16 1970-01-01 16
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.12 2023-01-13 1970-01-01 14
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.11 2023-01-12 1970-01-01 15
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.10 2023-01-11 1970-01-01 47
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.09 2023-01-10 1970-01-01 17
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.06 2023-01-09 1970-01-01 18
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.05 2023-01-06 1970-01-01 19
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.4 2023-01-05 1970-01-01 18
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.03 2023-01-04 1970-01-01 33
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2023.1.02 2023-01-03 1970-01-01 25
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.30 2023-01-02 1970-01-01 19
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.28 2022-12-30 1970-01-01 23
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.27 2022-12-28 1970-01-01 43
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.26 2022-12-27 1970-01-01 24
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.23 2022-12-26 1970-01-01 26
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.22 2022-12-23 1970-01-01 30
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.21 2022-12-22 1970-01-01 28
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.20 2022-12-21 1970-01-01 71
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.19 2022-12-20 1970-01-01 31
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.16 2022-12-19 1970-01-01 58
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.15 2022-12-16 1970-01-01 79
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.14 2022-12-15 1970-01-01 42
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.13 2022-12-14 1970-01-01 49
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.12 2022-12-13 1970-01-01 40
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.09 2022-12-12 1970-01-01 43
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.08 2022-12-09 1970-01-01 46
Сүхбаатар аймгийн агаарын чанарын мэдээ 2022.12.07 2022-12-08 1970-01-01 27
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.22-2022.12.1/ 2022-12-02 1970-01-01 50
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.15-2022.1.24/ 2022-11-25 1970-01-01 46
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.10-2022.11.17/ 2022-11-18 1970-01-01 38
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.11.03-2022.11.10/ 2022-11-11 1970-01-01 76
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.26-2022.11.03/ 2022-11-04 1970-01-01 107
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.21-2022.10.28/ 2022-11-01 1970-01-01 52
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.12-2022.10.20/ 2022-10-21 1970-01-01 40
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.10.7-2022.10.13/ 2022-10-14 1970-01-01 45
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.30-2022.10.6/ 2022-10-07 1970-01-01 55
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.9.23-2022.9.30/ 2022-09-30 1970-01-01 67
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.16-2022.9.22/ 2022-09-23 1970-01-01 56
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.9-2022.9.15/ 2022-09-16 1970-01-01 78
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.9.2-2022.9.9/ 2022-09-09 1970-01-01 66
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.8.26-2022.9.1/ 2022-09-02 1970-01-01 66
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт хотын агаарын чанарын мэдээ /2022.8.19-2022.8.25/ 2022-08-26 1970-01-01 101
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.8.12-18 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-08-23 1970-01-01 98
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.8.5-12 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-08-12 1970-01-01 105
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.29-8.5 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-08-05 1970-01-01 114
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.22-28 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-29 1970-01-01 89
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.15-21 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-22 1970-01-01 94
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.7.1-7 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-08 1970-01-01 108
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.24-30 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-07-01 1970-01-01 128
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.17-24 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-24 1970-01-01 169
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.10-16 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-17 1970-01-01 143
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.6.3-9 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-10 1970-01-01 150
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.5.27-2022.6.3 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-06-09 1970-01-01 155
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2022.4.29-2022.5.5 ны агаарын чанарын мэдээ 2022-05-06 1970-01-01 167
2020 ОНЫ АГААР БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НЭГДСЭН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН 2021-11-24 1970-01-01 411
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын 2021 оны 1-10 сарын агаарын чанарын мэдээ 2021-11-19 1970-01-01 523
2020оны агаарын чанарын тайлангийн хэсгээс 2020-12-17 1970-01-01 721
2019 оны Сүхбаатар аймгийн агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллогын тайлан 2020-12-08 1970-01-01 768
2020 оны 11-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 537
2020 оны 10-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 208
2020 оны 9-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 200
2020 оны 8-р сарын Баруун-Урт хотын агаарын бохирдолын шинжилгээний мэдээ 2020-12-01 1970-01-01 237
2020 оны 7 дугаар сарын 8-наас 20-ныг хүртэлх мэдээ 2020-07-21 1970-01-01 217
2020 оны 06-р сарын 15-наас 22-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-06-22 1970-01-01 295
2020 оны 04-р сарын 21-нээс 28-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-04-28 1970-01-01 286
2020 оны 04-р сарын 13-наас 20-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-04-21 1970-01-01 234
2020 оны 04-р сарын 01-ээс 09-ны агаарын чанар болон тоосонцорын мэдээ 2020-04-09 1970-01-01 448
2018 ОНД АГААРЫН БОХИРДЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НЭГДСЭН ТОО БҮРТГЭЛ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2019-01-03 1970-01-01 1642